• Telefoon: 0113 - 219063 | Mobiel: +31 - 0651420919

  • info@advocaatbals.com

  • Ma - Vrij | 09:00 - 18:00

Privacy Policy

www.advocaatbals.com
Noordeinde 16, 4481 BJ Kloetinge

Bij de uitvoering van uw opdracht verwerken wij privacygevoelige gegevens, zoals naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens), burgerservicenummer (BSN), en andere relevante informatie die van belang is voor de behandeling van uw zaak. Deze informatie wordt door u aan ons verstrekt en zorgvuldig vastgelegd. De gegevens worden zowel in papieren dossiers op ons kantoor als in een beveiligd digitaal programma, beheerd door een cloudprovider, opgeslagen.

Als advocaat ben ik, samen met mijn medewerkers, wettelijk verplicht tot geheimhouding. De verwerking van uw gegevens gebeurt uitsluitend in het belang van uw zaak. Wij communiceren met u via post en/of e-mail.

U heeft het recht om “vergeten te worden” en kunt verzoeken om uw gegevens te laten wissen. Echter, op grond van wettelijke regelgeving en verzekeringen zijn wij verplicht uw dossier en gegevens gedurende een bepaalde periode (maximaal 20 jaar) te bewaren. Na het verstrijken van deze bewaartermijn worden de gegevens onder mijn toezicht vernietigd.

Wij kunnen alleen aan een verzoek tot gegevensverwijdering voldoen indien dit niet in strijd is met de genoemde bewaartermijnen en/of indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar hiermee instemt.

Wij verzamelen geen bezoekgegevens van u op onze website en maken geen gebruik van cookies. Tevens sturen wij u geen ongevraagde nieuwsbrieven of andere commerciële communicatie. Eventuele camerabeelden die bij ons kantoor worden opgenomen, worden uitsluitend gebruikt wanneer onze veiligheid in gevaar is gekomen.

Wij streven ernaar om uw opdracht zo goed mogelijk uit te voeren, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en inachtneming van uw privacy. Voor vragen of verdere informatie over onze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.